Έτοιμη VM: Moodle 2.8

Δοκιμάστε τις δυνατότητες του Moodle 2.8 στον δικό σας Server. Τι είναι το Moodle (http://el.wikipedia.org/wiki/Moodle): « Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System), ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης Learning Management System (LMS) ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE), ή πιο απλά ένα πακέτο …

Continue reading » Πηγή – περισσότερα: http://blogs.sch.gr/virtualization/vm-moodle-2-8/