Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη (Διαβάζει ο Τζίμης Πανούσης)

Τα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη (Διαβάζει ο Τζίμης Πανούσης)

Από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος: “Όταν ο Τζίμης Πανούσης συνάντησε τον στρατηγό Μακρυγιάννη”

  1. http://www.youtube.com/watch?v=X8YC_6gq4DQ
  2. http://www.youtube.com/watch?v=omY5U4KBnfE
  3. http://www.youtube.com/watch?v=4mY666yxN3c
  4. http://www.youtube.com/watch?v=_VioTZ9vZjY
  5. http://www.youtube.com/watch?v=hrVcCMgE5PM

Nokia Lumia 625 – How to hard reset

Nokia Lumia 625 – How to hard reset:

Warning! All data will be lost!

A.) settings icon Settings > about > reset your phone.

OR

B.)

1.Power off your phone

2.Press power button and after phone vibrates once press volume down until you will see exclamation sign on the screen

3.Press in this order:
volume up
volume down
power
volume down
4.Wait until format ends and the phone restarts

That’s it.