Λογισμικό για δημιουργία/εκτέλεση VM

VMware Player (free) Oracle VirtualBox (free) Πηγή – περισσότερα: http://blogs.sch.gr/virtualization/software-vm/

Leave a Reply

Tsou tsou tsou

Your email address will not be published.