Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (βιβλίο – ενημερώσεις)

PDF 3 Mb – Βιβλίο Μαθητή – Β’ τάξης ΕΠΑΛ

Κεφάλαιο 5

Το κεφάλαιο αυτό είναι μια εισαγωγή στα βασικότερα σημεία της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Παρουσιάζει δηλαδή μια σφαιρική άποψη αυτού του τομέα της Πληροφορικής και δίνει βαρύτητα σε λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στο σχολικό εργαστήριο.

Διδακτικοί στόχοι:

Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε για:

  •  το αντικείμενο της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Security System) και σημαντικά ιστορικά στοιχεία της.
  •  τα είδη των Χάκερς (hackers) και για το Ηλεκτρονικό έγκλημα.
  •  τις βασικές έννοιες της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως την τριάδα Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα, Διαθεσιμότητα και την ανάγκη ύπαρξης χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα.
  •  τη Διαχείριση και Αξιολόγησης Κινδύνου καθώς και για το Σχέδιο Ασφαλείας με τις Πολιτικές Ασφαλείας και τα Αντίμετρα ασφαλείας.
  •  το Σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας και Επαναφοράς από Καταστροφή, με τη βοήθεια των Αντιγράφων Ασφαλείας.
  •  τα προβλήματα ασφαλείας του λογισμικού και τα διάφορα είδη κακόβουλου λογισμικού.
  •  την κρυπτογραφία και τη χρησιμότητά της.
  •  τα βασικότερα εργαλεία δικτυακής ασφάλειας.
  •  τους σπουδαιότερους τρόπους φυσικής ασφάλειας.

Διδακτικές ενότητες
5.1 Εισαγωγή
5.2 Βασικές Έννοιες
5.3 Ασφάλεια Λογισμικού
5.4 Ασφάλεια Δικτύου
5.5 Φυσική Ασφάλεια